Audzināšanas darbsMurjāņiĀrpusstundu aktivitātes

Šonedēļ startējam:

 

 

 

 

 

 

 

 

  Murjāņu sporta ģimnāzijas ārpusklases pasākumu plāns

2017./2018. mācību gada 2.semestrī

 

 

Norises laiks

Pasākums

Organizatori

Mērķis

18.01

Filmas “Pauls no Kalvenes” noskatīšanās, tikšanās ar filmas režisoru Dāvi Ernštreitu, skolas absolventu Raivi Ansviesuli

A.Pastare

M.Ansviesule

Iepazīt Latvijas jaunāko sporta vēsturi, iedvesmoties no parauga sporta jomā, karjeras jomā iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus

17.-23.01

Klases stundas, veltītas Barikāžu piemiņas dienai un Starptautiskajai Latvijas Republikas atzīšanas dienai

Klašu audzinātājas

Izzināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas valsts vēsturi

25.01

Tikšanās  Eiropas Fair Play kustības izpildkomitejas locekli Baibu Veisu, sarunas tēma “Par godīgu spēli”

I.Amantova

Izprast aktuālās problēmas saistībā ar dopinga lietošanu, spēļu sarunāšanu

1.,8.02

Kultūrkapitāla fonda filmu vakari

E.Liepiņa

A.Pastare

Veidot un nostiprināt skolēnu izpratni par kultūras vērtībām

01-02

Karjeras izglītība

G.Satovska

Veidot un papildināt skolēnu zināšanas par savām spējām, vēlmēm nākotnē un karjeras pasauli

15.02

Valentīndienas karaoke „Latviešu skaistākās dziesmas”

8.klases skolēni, audzinātāja D.Roziņa

Sekmēt skolēnu aktīvu un pozitīvu brīvā laika pavadīšanu

22.02

Fotokompānijas “Mārīte” piedāvātā foto sesija

A.Pastare

Iemūžināt piemiņai savas klases, sporta grupas un draugu foto

1.03

100 fotozibšņi Murjāņos

9.klases skolēni, audzinātāja Z.Neimane

Sekmēt skolēnu aktīvu un pozitīvu brīvā laika pavadīšanu, karjeras jomā iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus

6.,22.03

Kultūrkapitāla fonda filmu vakars

E.Liepiņa

A.Pastare

Veidot un nostiprināt skolēnu izpratni par kultūras vērtībām

8.03

MSĢ Sporta laureāts

I.Amantova

V.Baltiņa-Kļava

Izvērtēt MSĢ sporta sasniegumus 2017.gadā, apbalvot labākos sportistus

9.03

Vecāku diena

Skolas vadība

A.Pastare

Veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem, dot papildus zināšanas bērnu audzināšanai

19.-23.03

Klašu stundas, veltītas Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai

Klašu audzinātājas

Izzināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas valsts vēsturi

26.03-2.04

Izstāde, veltīta Lieldienām

I.Makare

D.Ozoliņa

Sekmēt skolēnu izdomu un radošumu

5.,10.,

19.04

Kultūrkapitāla fonda filmu vakars

E.Liepiņa

A.Pastare

Veidot un nostiprināt skolēnu izpratni par kultūras vērtībām

12.04

Dokumentālās filmas „Astoņas zvaigznes” noskatīšanās

E.Liepiņa

E.Matvejenko

A.Pastare

Izzināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas valsts vēsturi

03-04

Skolas apkārtnes sakopšanas talka

I.Amantova

E.Bricis

Audzināt un nostiprināt darba prasmes, piedalīties savas skolas teritorijas sakopšanā, sagaidot Latvijas 100gadi

26.04

LR satversmes sapulces sasaukšanas dienai, LR Neatkarības atjaunošanas dienai un Eiropas dienai veltīta tikšanās iedvesmojošu, radošu Latvijas personību

I.Amantova

A.Pastare

Skolēnu padome

 

Sekmēt skolēnu prasmju un vērtību apguvi, izzināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, karjeras jomā iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus

04-05

Klašu mācību ekskursijas „Latvijas kultūras mantojums”

Klašu audzinātājas

Iepazīt Latviju, tās vēsturi, dabu un kultūru, paplašināt skolēnu redzesloku, veidot vai saliedēt klases kolektīvu

11.,17.05

Kultūrkapitāla fonda filmu vakars

E.Liepiņa

A.Pastare

Izzināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas valsts vēsturi

14.-18.05

Ģimenes dienai veltītas klases stundas

 

Klašu audzinātājas

Ģimenes vērtību apzināšana un stiprināšana

19.05

Zvans uz pēdējo mācību stundu

11.ab klašu skolēni, audzinātājas S.Ziediņa, A.Pastare

Saglabāt skolas tradīcijas, skolēniem iesaistīties skolas dzīves organizēšanā

31.05

Mācību gada pēdējā skolas diena

M.Iecelniece,

11.ab klašu skolēni, audzinātājas S.Ziediņa, A.Pastare

Saglabāt skolas tradīcijas, skolēniem iesaistīties skolas dzīves organizēšanā

8.06

12.kl.izlaidums

12.ab klašu audzinātājas G.Satovska, E.Matvejenko,

DVAD A.Pastare

Saglabāt skolas tradīcijas, skolēnu atvadīšanās no skolas

14.06

9.kl.izlaidums

9.klases audzinātāja Z.Neimane,

DVAD A.Pastare

Saglabāt skolas tradīcijas, svētku gaisotnē saņemt apliecības par pamatizglītības iegūšanu

Visu semestri

Klašu teātra izrāžu apmeklējumi

 

Klašu audzinātājas

Veidot un nostiprināt skolēnu izpratni par kultūras vērtībām

 

 

                   Sagatavoja DVAD Astrīda Pastare