Iepirkumi2013.g. iepirkumi

 Iepirkuma procedūras 2013.g.

Publikācijas datums

Nosaukums

ID Numurs

Publicēja

Informācija par iepirkumu

Informācija par rezultātu

 

         

25.09.2013.

Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecība

MSĢ
2013/8

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.1

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.2

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.3

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.4

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.5

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.6

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.7

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.8

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.9

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.10

Specifikācijas un darbu apjomi Nr.11

Nolikuma skaidrojumi Nr.1 (30.09.2013)

Pielikums skaidrojumiem Nr.1

Būvlaukuma apskates sanāksmes protokols (09.10.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.2 (09.10.2013)

Pielikums Nr.1 skaidrojumiem Nr.2

Pielikums Nr.2 skaidrojumiem Nr.2

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšana (21.10.2013)

 Informācija pretendentiem (28.10.2013)

Nolikuma grozījumi Nr.1  (28.10.2013)

Nolikums ar iekļautajiem grozījumiem Nr.1  (28.10.2013)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (29.10.2013)

Nolikuma grozījumi Nr.2  (11.11.2013)

Nolikums ar iekļautajiem grozījumiem Nr.1 un Nr.2  (11.11.2013)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (13.11.2013)

 Nolikuma skaidrojumi Nr.3 (13.11.2013)

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšana (14.11.2013)

 Informācija pretendentiem (14.11.2013)

Pielikums Nr.0 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.1 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.2 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.3 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.4 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.5 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.6 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.7 skaidrojumiem Nr.4

Pielikums Nr.8 skaidrojumiem Nr.4

Nolikuma skaidrojumi Nr.4 (26.11.2013)

 Informācija pretendentiem (05.12.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.5 (05.12.2013)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (06.12.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.6 (09.12.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.7 (11.12.2013)

Pielikums  skaidrojumiem Nr.7

 Informācija pretendentiem (13.12.2013)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (17.12.2013)

Nolikuma grozījumi Nr.3  (19.12.2013)

 Nolikums ar iekļautajiem grozījumiem Nr.1,Nr.2,Nr.3  (19.12.2013)

Darbu apjomu saraksts (19.12.2013., 06.01.2014., 08.01.2014., 15.01.2014)

Nolikuma skaidrojumi Nr.8 (03.01.2014)

Pielikums  skaidrojumiem Nr.8

Nolikuma skaidrojumi Nr.9 (06.01.2014)

Pielikums  skaidrojumiem Nr.9

Nolikuma skaidrojumi Nr.10 (08.01.2014)

Nolikuma skaidrojumi Nr.11 (10.01.2014)

 Informācija pretendentiem (15.01.2014)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (16.01.2014)

Nolikuma grozījumi Nr.4 (15.01.2014)

 Nolikums ar iekļautajiem grozījumiem Nr.1,Nr.2,Nr.3,Nr.4  (15.01.2014)

 Informācija pretendentiem (07.02.2014)

Nolikuma tehniskie precizējumi (06.02.2014)

 Nolikuma aktuālā redakcija (06.02.2014)

 Rezultāts

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2013.

Akmeņogļu iegāde ar piegādi Murjāņu sporta ģimnāzijai

MSĢ
2013/7

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Uzvarētāji un cenas 

Rezultāts

17.07.2013.

Pārtikas produktu piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijai

MSĢ
2013/6

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikuma skaidrojumi Nr.1 (24.07.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.2 (12.08.2013)

Nolikuma skaidrojumi Nr.3 (20.08.2013)

Rezultāts 

13.06.2013.

Multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas jaunbūves "Klintslejas 4", Murjāņos tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

MSĢ
2013/5

Murjāņu sporta ģimnāzija

NOLIKUMS

Rezultāts 

30.04.2013.

Metu izstrāde multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas jaunbūvei "Klintslejas 4", Murjāņos

MSĢ
2013/3

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums
(Ar 08.05.2013. grozījumiem)

Nolikuma pielikums Nr.4

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 1

Pielikumi atbildēm 1

Paziņojums par atklātās metu konkursa devīžu atšifrējuma atvēršanas sanāksmes datumu un laiku

Rezultāts 

16.04.2013.

 

Elektroenerģijas iepirkums Murjāņu sporta ģimnāzijas vajadzībām

MSĢ
2013/4

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Rezultāts 

20.02.2013.

Grāmatvedības uzskaites un finanšu kontroles pakalpojumu vienota sniegšana Murjāņu sporta ģimnāzijā

MSĢ
2013/2

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 Rezultāts 

25.01.2013.

Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

MSĢ
2013/1

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums 

Nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

Nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2

Nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3

Nolikuma skaidrojumi Nr.1 (19.02.2013)

Rezultā

 Informācija par senākiem iepirkumiem un to rezultātiem IUB mājas lapā.