Iepirkumi2015.g. iepirkumi/1

Iepirkuma procedūras 2015.g., 1. pusgads
 

Publikācijas datums

Nosaukums

ID Numurs

Publicēja

Informācija par iepirkumu

Informācija par rezultātu

09.06.2015.

Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas manēžas un skolas telpu remontdarbi

MSĢ
2015/7

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Darbu apjomi

Rezultāts

Pretendentu piedāvātās cenas

09.06.2015.

Svaigas un žāvētas gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nodrošināšanai

MSĢ
2015/6

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Rezultāts 

Pretendentu piedāvātās cenas

30.04.2015.

Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo ēku rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzība

MSĢ
2015/5

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikuma pielikums Nr.2. (1.daļa)

Nolikuma pielikums Nr.2. (2.daļa)

Nolikuma pielikums Nr.2 (3.daļa)

Rezultāts

Pretendentu piedāvātās cenas

25.03.2015.

Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija

MSĢ
2015/4K

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1.1. (1.daļa)

Nolikuma pielikums Nr.1.1. (2.daļa)

Nolikuma pielikums Nr.1.1. (3.daļa)

Nolikuma pielikums Nr.1.2.

Nolikuma pielikumi Nr.2.-Nr.9.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.04.2015.)

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols (08.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.04.2015.)

Pielikums atbildēm (10.04.2015.)

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšana un informācija pretendentiem (14.04.2015.)

Nolikuma grozījumi   (14.04.2015.)

Nolikums ar iekļautajiem grozījumiem  (14.04.2015.)

Informācija pretendentiem (14.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (14.04.2015.)

Pielikums atbildēm (14.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.04.2015.)

Paziņojums IUB mājas lapā par grozījumiem (16.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.04.2015.)

Pielikums atbildēm (17.04.2015.)

Darbu apjomi (20.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.04.2015.)

Pielikums atbildēm (22.04.2015.)

 Atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.04.2015.)

Pielikums atbildēm (24.04.2015.)

Darbu apjomi (24.04.2015.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.04.2015.)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 06.maijs plkst.10:00

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.04.2015.)

Informācija pretendentiem (19.05.2015.)

Rezultāts

Pretendentu piedāvātās cenas (19.05.2015.)

 Pretendentu piedāvātās cenas

 

 

 

 

 

13.03.2015.

Saimniecības preču piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijas vajadzībām

MSĢ
2015/3

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Rezultāts

Pretendentu piedāvātās cenas

03.03.2015.

Degvielas piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijas vajadzībām

MSĢ
2015/2

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Rezultāts

Pretendentu piedāvātās cenas

30.01.2015.  Medicīniskā aprīkojuma piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijai   MSĢ
2015/1
 Murjāņu sporta ģimnāzija

 Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

 Rezultāts