Audzināšanas darbs

Murjāņu sporta ģimnāzijas 

uzdevumi audzināšanas darbā:

 

  • Vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana.
  • Pilnveidot skolēnu izpratni par vērtību sistēmu kopumā, akcentējot MSĢ vērtības.
  • Gatavojoties skolas 55.gadu jubilejai, motivēt skolēnus apzināties skolas vēsturi un tradīcijas.