Audzināšanas darbs

Murjāņu sporta ģimnāzijas 

uzdevumi audzināšanas darbā:

 

  • Vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana.
  • Pilnveidot izglītojamo izpratni par vērtību sistēmu kopumā, akcentējot MSĢ vērtības.