Audzināšanas darbs

Murjāņu sporta ģimnāzijas 

uzdevumi audzināšanas darbā

2018./19.mācību gadā:

 

  • Vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana. 
  • Pilsoniskā izglītība un audzināšana kā caurviju tēma un skolas kultūras sastāvdaļa, gatavojoties Latvijas simtgadei.