Audzināšanas darbsJūrmalaAudzinātāji Jūrmalā

 Murjāņu Sporta ģimnāzijas

teritoriālās struktūrvienības „Jūrmala”

klases audzinātāji  2019./2020.m.g.

 

9. klases audzinātāja  -  Dace Rolle

10. klases audzinātāja - Ilita Bērziņa

11. klases audzinātāja - Iveta Fogele

12. klases audzinātāja - Dace Rolle