Audzināšanas darbsJūrmalaAudzinātāji Jūrmalā

 Murjāņu Sporta ģimnāzijas

teritoriālās struktūrvienības „Jūrmala”

klases audzinātāji  2021./2022.m.g.

 

9.klases audzinātāja - Līga Krūze

10.klases audzinātāja - Vija Ķezbere

11.klases audzinātāja - Dace Rolle

12.klases audzinātāja - Ilita Bērziņa