MācībasMurjāņiKonsultāciju saraksts

Murjāņu sporta ģimnāzijas

mācību priekšmetu skolotāju individuālā darba grafiks

2018./19.m.g.

 

N.p.k.

Skolotājs

Ind. darbs min.

Izpildes laiks

1.

L. Stērniniece

0,57 - 34

  Katra mēneša pirmajā

ceturtdienā 18.30-19.46

2.

I. Makare

0,57 - 34

Ceturtdiena 7.40 -7.55

    Ceturtdiena 13.30- 13.49

3.

Z. Dapševiča

0,28 - 17

  Ceturtdiena 13.29-13.43

4.

V. Vīksne

0,71 - 43

 

Trešdiena 7.30-7.48

Trešdiena 13.25-13.50

5.

J. Bite

Ekonomika 0,57 - 34

Ģeogrāfija 1,19 - 71

 

 

 Pirmdiena 18.30-19.04

 Pirmdiena 19.05-20.16

6.

E. Liepiņa

Latvijas vēsture 0,35 - 21

Pasaules vēsture1,3 - 78

Soc. zinības 0,35 - 21

 

Otrdiena 18.30-18.51 (Latvijas vēsturē)

 

Otrdiena 18.51-20.09 (pasaules vēsture)

Otrdiena 20.09 -20.30 (sociālās zinības)

7

St. Vērdiņa

Informātika 0,71 - 43

Otrdiena 7.15-7.58

8.

M. Ozola

Literatūra 2,28 - 137

Latviešu valoda 2,38 - 142

 Otrdiena 18.30-19.47

 Trešdiena 18.30-20.52

9.

G. Satovska

Angļu valoda 2,14 - 128

 

Pirmdiena 8.45-9.25

Pirmdiena 20.10-21.38

10.

Dz. Kiela

Matemātika 0,71 - 43

Pirmdiena 8.41-9.24

11.

S. Lūkina

Matemātika 4,67 - 280 

 

Trešdiena 18.30-20.30

Ceturtdiena18.30-21.10

12.

I. Vēvere

Mūzika 0,35 - 21

Trešdiena 13.26-13.47

13.

J. Skotele

Krievu valoda3,0 - 180

 

Trešdiena 18.30- 19.10 (8. klase)

Trešdiena 19.10-21.30

14.

K. Žilinska

Literatūra 0,28 - 17

Latviešu valoda 0,42 - 25

Piektdiena 10.20-10.37

 Piektdiena 10.37-11.02

15.

D.Cauce

Vācu valoda 0,42 - 25

Katra mēneša 2.,3.nedēļā 19.00 - 19.25

16.

St. Vanags

Fizika 1,78 - 107

Pirmdiena 19.00-20.47

17.

D. Ulāne

Bioloģija 1,66 - 99

Ķīmija 1,66 - 99

 Pirmdiena 18.30-20.00

 Trešdiena 18.30-20.09

18.

K. Ciekurs

Sporta teorija 0,57 - 34

Veselības mācība 0,57 - 34

 

Trešdiena 18.30 - 19.38

 

DVIJ M. Iecelniece