Kontakti

 

 

                                                 

Murjāņu sporta ģimnāzija
    

Reģistrācijas nr.90000082152
Adrese: "Klintslejas 4", Murjāņi, Sējas 
novads, LV-2142 

Tālrunis: 67977832
Fakss: 67977832
mob.tālr.: 29330201
e-pasts: 
msg@msg.edu.lv  

Valsts kase
TRELLV22
LV28TREL2150306008000 

Sponsoru konts:
LV62TREL7153660000000

 

 

 

 

MSĢ direktore Ingrīda Amantova (mob.tālr. 26553241)

Izpilddirektors Edgars Bricis (mob.tālr. 27042457)

Direktores vietniece izglītības jomā Marija Iecelniece (mob.tālr. 29364418)

Direktores vietniece audzināšanas jomā Astrīda Pastare (mob.tālr. 29277381)

Direktores vietniece sporta jomā Vita Baltiņa - Kļava  (e-pasts: vita.baltina-klava@msg.edu.lv )

Sabiedrisko attiecību speciāliste Mērija Ansviesule (e-pasts: merija.ansviesule@msg.edu.lv)

 

 

  Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālā struktūrvienība

“Bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skola”

Adrese: Šveices iela 13, Sigulda, LV-2150

Tālrunis: 67977832
Fakss: 67977832
mob.tālr.: 29330201
e-pasts:
 
 bjkss@msg.edu.lv

 

Teritoriālās struktūrvienības vadītājs  - Sergejs Čevers  (mob.tālr. 26166060, e-pasts: sergejs.cevers@msg.edu.lv)