Kontakti

 

                           

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA 

Reģistrācijas Nr. 90000082152

Valsts kase: TRELLV22

LV28TREL2150306008000

Sponsoru konts: LV62TREL7153660000000

 

 

 

 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA

Adrese: ''Klintslejas 4'', Murjāņi, Sējas novads, LV -2142

Tālrunis: 67977832

Mob.tālr.: 29330201

e-pasts: msg@msg.edu.lv

MSĢ direktore  - Ingrīda Amantova (mob.tālr.: 26553241)

MSĢ izpilddirektors  - Edgars Bricis 

MSĢ direktores vietniece izglītības jomā - Marija Iecelniece ( mob.tālr.: 29364418)

MSĢ direktores vietniece audzināšanas jomā - Astrīda Pastare (mob.tālr.: 29277381)

MSĢ direktores vietniece sporta jomā - Vita Baltiņa - Kļava (e-pasts: vita.baltina-klava@msg.edu.lv)

MSĢ sabiedrisko attiecību speciāliste - Mērija Ansviesule ( e-pasts: merija.ansviesule@msg.edu.lv)


MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ''JŪRMALA''

Adrese: Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala, LV - 2015

Tālrunis: 67762419, 67762418

Mob.tālr.: 28378734

e-pasts: msgjf@msg.edu.lv

TSV vadītājs - Aigars Aglenieks ( mob.tālr. 29461790)

TSV vadītāja vietniece izglītības un audzināšanas jomā - Dace Rolle (mob.tālr. 26483098)

 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ''BĒRNU UN JAUNIEŠU KAMANIŅU SPORTA SKOLA''

Adrese: Šveices iela 13, Sigulda, LV - 2150

Tālrunis: 67977832

mob.talr.: 29330201

e-pasts: bjkss@msg.edu.lv

TSV BJKSS vadītājs  - Sergejs Čevers (mob.tālr. 26166060, e-pasts: sergejs.cevers@msg.edu.lv)

 

 

 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ''SPECIALIZĒTĀ AIRĒŠANAS SPORTA SKOLA''

Adrese: Vikingu ielA 6, Lielupe, Jūrmala, LV - 2010

Tālrunis: 67751915, 67751910

e-pasts: sass@msg.edu.lv

TSV vadītāja - Andželika Krūmiņa - Brūna (mob.tālr. 29478444, e-pasts: andzelika.krumina@msg.edu.lv)