Kontakti

 

KONTAKTI

        

 

Reģistrācijas Nr. 90000082152

Valsts kase: TRELLV22

Konts: LV28TREL2150306008000

Sponsoru konts: LV62TREL7153660000000

 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA

 

Adrese: ''Klintslejas 4'', Murjāņi, Saulkrastu novads, LV -2142

Mob.tālr.: 29330201

E-pasts: msg@msg.edu.lv

MSĢ direktors - Sergejs Čevers (mob.tālr.: 26166060, e-pasts: sergejs.cevers@msg.edu.lv)

MSĢ direktora vietniece izglītības jomā - Frančeska Ģēvele (mob.tālr. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv)

MSĢ direktora vietniece audzināšanas jomā - Gita Satovska (mob.tālr.: 28308999, e-pasts: gita.satovska@msg.edu.lv)

MSĢ direktora vietniece sporta jomā - Vita Baltiņa-Kļava (mob.tālr.: 26320031, e-pasts: vita.baltina-klava@msg.edu.lv)

MSĢ saimniecības vadītājs - Viesturs Kaļva (mob.tālr.: 29658714, e-pasts: viesturs.kalva@msg.edu.lv)

 

 


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ''JŪRMALA''

 

Adrese: Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala, LV - 2015

Tālrunis: 67762419, 67762418

Mob.tālr.: 28378734

E-pasts: msgjf@msg.edu.lv

TSV vadītājs - Aigars Aglenieks ( mob.tālr. 29461790, e-pasts: aigars.aglenieks@msg.edu.lv)

TSV vadītāja vietniece izglītības un audzināšanas jomā - Dace Rolle (mob.tālr. 26483098, e-pasts: dace.rolle@msg.edu.lv)

 


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
''BĒRNU UN JAUNIEŠU KAMANIŅU SPORTA SKOLA''
 

 

Adrese: Šveices iela 13, Sigulda, LV - 2150

Tālrunis: 67977832

Mob.talr.: 29330201

E-pasts: bjkss@msg.edu.lv

TSV BJKSS vadītāja  - Dace Ābeltiņa (mob.tālr. 29789245, e-pasts: dace.abeltina@msg.edu.lv)


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
''SPECIALIZĒTĀ AIRĒŠANAS SPORTA SKOLA''

 

Adrese: Vikingu ielA 6, Lielupe, Jūrmala, LV - 2010

Tālrunis: 67751915, 67751910

E-pasts: sass@msg.edu.lv

TSV vadītājs - Mārtiņš Veispals (e-pasts: martins.veispals@msg.edu.lv)