Aktualitātes

MĒS VARAM TRENĒTIES ARĪ KRĪZES SITUĀCIJĀ! 
Datums: 29.03.2020
 

  

 

 

Paralēli attālinātajam mācību procesam, Murjāņu sporta ģimnāzijas atlēti arī vīrusa pandēmijas režīmā turpina treniņu darbu, treniņu darbs tiek veiks saskaņā ar sporta veidu nodaļu treneru sagatavotajiem plāniem un protams, ievērojot personīgo drošību. Mēs varam trenēties arī krīzes situācijā!

 

  


MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM, KLAŠU AUDZINĀTĀJĀM, SKOLĒNIEM UN SKOLĒNU VECĀKIEM! 
 
Datums: 21.03.2020

 

Pamatojoties uz VISC metodiskajiem ieteikumiem 19.03.2020. ,,Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai”  valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā

no 2020. gada 13. marta – 2020.gada 14.aprīlim

 

Attālināta mācību procesa nodrošināšanas kārtība MSĢ:

 

1)      Mācību priekšmeta skolotāji nodrošinās attālinātu mācīšanās procesu  no 2020. gada 23.marta līdz 2020. gada 14. aprīlim atbilstoši stundu sarakstam (skatīt Pielikumu Nr. 1),

2)      Par attālinātu mācību procesa saturu un nodrošināšanu atbildīgi mācību priekšmeta skolotāji,

3)      Mācību priekšmeta skolotāji veiks komunikāciju ar skolēniem un skolēnu vecākiem oficiālajā saziņas vietnē e-klase,

4)      Mācību priekšmeta skolotāji nodrošinās  komunikāciju ar skolēniem vai vecākiem atbilstoši attiecīgās dienas stundu sarakstam un  atbilstoši savai darba slodzei,

5)      Mācību procesa nodrošināšanai mācību priekšmeta skolotāji veiks ierakstus e-klases žurnālā, norādīs veicamā darba uzdevumu, izpildes laiku, sasniedzamo rezultātu,  darbu iesniegšanas laiku,

6)      Mācību priekšmeta skolotāji informēs skolēnus par piekļuvi attiecīgajai  IT platformai  un  tās izmantošanas iespējām, kā arī pieejamajiem mācību līdzekļiem  sasniedzamā rezultāta nodrošināšanai,

7)      Mācību priekšmeta skolotāji e-klasē ,,Piezīmēs”' ierakstīs veicamā uzdevuma nosacījumus, apjomu un dos citas norādes,

8)      Mācību priekšmeta skolotāji, iespēju robežās, izveidos un sazināsies ar skolēniem, izmantojot arī WhatsApp,

9)      Skolēnam katru dienu apmeklēt e-klasi, izpildīt mācību priekšmeta skolotāju norādes, ievērojot darba izpildes termiņus, pārbaudīt un rūpīgi  izlasīt mācību priekšmeta skolotāju  informāciju e-klasē, neskaidrības gadījumā sazināties ar mācību priekšmeta skolotājiem  e-klasē, e-pastā vai citā ar mācību priekšmeta skolotāju saskaņotā formā,

10)    Individuālās konsultācijas ar mācību priekšmeta skolotājiem notiek attālināti konsultāciju grafikā noteiktajā laikā,

11)   Nestandarta situācijā mācību priekšmeta skolotāji mēģinās rast sadarbības risinājumu, vienojoties mācību priekšmeta skolotājs, skolēns, vecāks, klases audzinātājs,

12)   Mācību priekšmeta skolotāji izliek e-klasē iegūto pārbaudes darba vērtējumu:

12.1. (i ) ieskaitīts pārbaudes darbs, iesniegts un atbilstoši veikts,

12.2. (ni) neieskaitīts pārbaudes darbs, neatbilstoši veikts,

12.3. (nv) nav vērtējuma, pārbaudes darbs netiek iesniegts,

12.4. vērtējums 10 baļļu skalā,  pārbaudes darbs veikts ievērojot visas pārbaudes darba prasības atbilstoši kritērijiem.

 

Aicinu vecākus  atbalstīt, būt iejūtīgiem  jaunās mācību metodes izmantošanā attālināta mācību procesa nodrošināšanā, būt palīgiem saviem bērniem, sadarboties ar mācību priekšmeta skolotājiem, skolas vadību -DVIJ, klašu audzinātājām. Mums visiem kopā izdosies!  

 

Pielikums Nr.1

 

N.p.k

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Mācīšanas no attāluma īss skaidrojums

1.

Māra Ozola

Latviešu valoda Literatūra

Vācu valoda

Dienās, kad ir mācību stundas, skolotāja no plkst. 9:00-10:00 e-klasē publicē veicamos darbus, laikā no 10:00 -18:00 skolotājai var zvanīt un jautāt, rakstīt e-klasē

2.

Gundega Ulme

Psiholoģija

Ceturtdienās līdz plkst. 12:00 skolotāja publicēs e-klasē darāmo, ar  skolotāju var veidot saziņu e-klasē līdz plkst.16:00 

3.

Jolanta Skotele

Krievu valoda

Trešdienās un ceturtdienās līdz plkst.10:00 e-klasē būs ievietota informācija par veicamajiem darbiem, skolotājai var jautāt līdz plkst. 16:00+ ceturtdienās no plkst. 18:30-20:45

4.

Kristīne Žilinska

Latviešu valoda  Literatūra

 Darbs organizēts pēc Mācību stundu sarakstā ieplānotajiem laikiem

5.

Velga Rotberga Bleija

Latvijas un pasaules vēsture

Darbs organizēts ceturtdienās pēc Mācību stundu sarakstā ieplānotajiem laikiem

6.

Sandra Lūkina

Matemātika

Informācija pieejama e-klasē:

   12. kl.skolēni no plkst. 9:00-11:00

   11. kl.skolēniem – 12:00- 14:00

   10. kl.skolēniem – 15:00-17:00, dienās, kurās ir skolotājai matemātikas stundas, saziņa ar skolotāju dienas garumā no plkst.9:00 (O.,C., P.)

7.

Abdelmadij El Hadri

Angļu valoda

Mācību darbs notiek pēc Mācību stundu saraksta

8.

Laila Ločmele

Matemātika

Mācību darbs plānots pēc Mācību stundu saraksta

10.

Kalvis Ciekurs

Sporta teorija

Veselības mācība

Pēc Mācību stundu saraksta

11.

Jānis Bite

Ģeogrāfija

Ekonomika

Pēc Mācību stundu saraksta

12.

Dace  Ulāne

Ķīmija

Bioloģija

Dienās, kurās ir mācību stundas, uzdotais līdz plkst. 9:00 ievietots e-klasē, 12. un 9.b klases skolēni sazinās ar skolotāju WhatsApp platformā, pārējie klašu skolēni, kā saziņai izmanto e-klasi un Mācību stundu saraksta laiku

13.

Zane Dapševiča

Mājturība un tehnoloģijas (m)

Mācību stunda saraksta laiki

14.

Sergejs Čevers

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Pirmdienās un piektdienās līdz plkst. 10:00 mācību materiāli ievietoti e- klasē. Plānotais jāapgūst nedēļas laikā, ar skolotāju var komunicēt pirmdienās un piektdienās

15.

Staņislavs Vanags

Fizika

Pirmdienās un otrdienās mācību saturs ievietots līdz plkst. 10:00 e-klasē,  darbs notiek pēc Mācību stundu sarakstā plānoto stundu laika, dienas garumā, līdz plkst.16:00, skolotājs atbildēs uz skolēnu jautājumiem

16.

Iveta Vēvere

Mūzika

Mācību stundu saraksta laiki

17.

Staņislava Vērdiņa

Sociālās zinības

Informātika

Darbs tiks veikts mācību stundu laikā pēc Mācību stundu saraksta

18.

Inta Makare

Mājturība un tehnoloģijas (z)

Darbs ceturtdienās pēc Mācību stundu saraksta

 

Skolēni! Aicinu ievērot kārtību mācīšanai no attāluma! Būsim atbildīgi! Lai veicas! DVIJ M. Iecelniece  

 

  


MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS VECĀKU DIENA 
2020.GADA 27.MARTĀ PĀRCELTA 
Datums: 17.03.2020
 
 

  


SKOLĒNU ZINĀŠANAI! 
Datums: 15.03.2020
 
 

  


SVARĪGA INFORMĀCIJA!
 
Datums: 12.03.2020
Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus
 

  


BALTIJAS VALSTU 2020.GADA U18 KOMANDU ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ
 
Datums: 10.03.2020

Sestdien, 7.martā, Lietuvas ostas pilsētā Klaipēdā jau 28. reizi notika Baltijas U18 komandu čempionāts vieglatlētikā, kur uzvaru svinēja Igaunijas juniori (153 p.), savukārt Latvijas komandai līdz uzvarai pietrūka vien divi punkti (151 p.). Latvijas U18 izlasi pārstāvēja 4 Murjāņu sporta ģimnāzijas  vieglatlēti, lūk viņu rezultāti:

800 m                        Jānis Etjantens              2:01,44        I vieta