Šonedēļ startējam:

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi Jūrmalā 2017./2018.mācību gads

 

Struktūrvienības "Jūrmala" vadītājs - Aigars Aglenieks

Struktūrvienības "Jūrmala" vadītāja vietniece mācību un audzināšanas jomā - Dace Rolle

 

 

Mācību priekšmetu pedagogi

Latviešu valodas un literatūras skolotāja - Sintija Vilerte

Literatūras skolotāja  - Dace Rolle

Matemātikas, angļu valodas skolotāja - Laimdota Roze

Matemātikas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja - Inta Sakne

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, filozofijas, politikas un tiesību skolotājs - Oskars Krīgers

Angļu valodas skolotāja - Antra Jēkabsone

Vizuālās mākslas skolotāja - Iveta Fogele

Bioloģijas, ģeogrāfijas, veselības mācības skolotāja - Līga Krūze

Krievu valodas skolotāja - Vija Ķezbere

Ekonomikas skolotājs - Ivars Vilemsons

Informātikas skolotāja - Guna Žukovska

Fizikas skolotājs - Jānis Matuzānis

Ķīmijas skolotāja - Inta Pauliņa

Mūzikas skolotāja - Iveta Vēvere

 

 

Klases audzinātāji

9. klases audzinātāja  - Iveta Fogele

10. klases audzinātāja - Dace Rolle

11. klases audzinātāja - Līga Krūze

12. klases audzinātāja - Ilita Bērziņa

 

 

Treneri

Airēšanas treneris - Zigmunds Čakšs

Airēšanas treneris - Pēteris Neijs

Airēšanas trenere - Eita Krūmiņa

Airēšanas trenere - Ilze Krūze

Smaiļošanas un kanoe airēšanas trenere - Jeļena Gudza

Smaiļošanas un kanoe airēšanas treneris - Aleksandrs Timoškevičs

 

 

 

Internāta audzinātāji

 - Ilita Bērziņa

 - Iveta Fogele

 - Līga Krūze

 - Vija Ķezbere

 - Valerijs Strigins

 -  Nadežda Latišonoka