Education photo created by pressfoto - www.freepik.com

 

MURJĀŅI

Skola 2030

Kādu vēlamies katru skolēnu?

 
  • Atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot.
  • Radošu darītāju, kurš ievieš inovācijas.
  • Personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem.
  • Lietpratēju izaugsmē, kuram mācīties nemitīgi un ar aizrautību kļuvis par ieradumu.