MācībasMurjāņiMācību sasniegumi

Šonedēļ startējam:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
''Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos.
Iesaisti mani un es iemācīšos.'' (B.Franklins)
 
 

Audzēkņu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

2017./18.m.g.

Piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs ir liels gods un reizē arī liels izaicinājums, kas prasa no audzēkņiem augstu erudīciju. Vērā ņemams fakts, ka audzēkņi, kuri piedalās olimpiādēs, ir gatavi apgūt papildus zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos ne tikai mācību stundās, bet tam veltīt arī savu brīvo laiku. Šogad audzēkņi vispusīgas zināšanas parādījuši angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, bioloģijas olimpiādē ,,Homines 2018.”

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu konsultēšanā mācību priekšmetu olimpiādēm: Gitai Satovskai, Vijai Brikmanei, Anitai Ābelītei, Jeļenai Matvejenko, Mārai Ozolai, Kristīnei Žilinskai, Jānim Bitem, Ingai Cielēnai.

Priecājamies un sakām paldies audzēkņiem par sasniegumiem Pierīgas novadu vidusskolu mācību priekšmetu olimpiādēs


2. vieta

3. vieta

Atzinība

Pateicības raksts

Bioloģijā - Liegai Krasovskai (11.b)

Ķīmijā – Liegai Krasovskai (11.b)

Ķīmijā – Petrai Ņečiporukai (10.)

 

Angļu valodā Robertam Kļaviņam

(11.b), Martai Zukulei (8.)

Biologijā ,,Homines 2018”

Liegai Krasovskai (11.b), Raivim Garozam (12.b)Ģeogrāfijā – Patrīcijai Ozoliņai, Oksanai Vasiļjevai, Esterei Juzupai, Adrijanai Sanijai Kreitenbergai (9.kl.)

 

Paldies audzēkņiem par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs: Justīnei Mūrniecei (10.kl.), Samantai Homičai (12.b kl.), Madarai Jančenko (8.kl.).


DVIJ Mārīte Iecelniece 
 
 
 
 
 2017./18.m.g. 1. semestrī labā, teicamā un izcilā līmenī mācījušies:
 
 
8.klase: Madara Jančenko, Katrīna Nikola Jukšinska, Diana Madrevica

9.klase: Adriana Sanija Kreitenberga, Estere Juzupa

10.klase: Justīne Mūrniece, Petra Ņečiporuka

11.b klase: Liega Krasovska

12.a klase: Krista Elīza Sakne

12.b klase: Līva Jākobsone, Krista Rutkupa, Raivis Garoza