MācībasMurjāņi

  

 
 
 
 

 

''Izglītības kvalitāte nav vērtējama pēc zināšanu apjoma,

bet pēc vajadzības, vēlmes izzināt un prasmes mācīties.''

                                                                                                                                        R. Livingstons

 

 

 

Darbs pie ZPD izstrādes turpināsies nākošajā 

2019./2020.m.g.