MācībasMurjāņi

  

 
 
 
 

 

''Izglītības kvalitāte nav vērtējama pēc zināšanu apjoma,

bet pēc vajadzības, vēlmes izzināt un prasmes mācīties.''

                                                                                                                                        R. Livingstons

 


'' Vidusskolēniem aktīvs un radošs laiks darbam pie izvēlētās referāta tēmas mācību priekšmetos, jo katram skolēnam jāparāda savas spējas mērķtiecīgi izmantot un analizēt zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās balstītus spriedumus, izdarīt secinājumus, kā arī attīstīt uzstāšanās prasmes. Referātu izstrāde katram skolēnam ļaus labāk sagatavoties studijām augstskolās. Lai ieinteresētība un gandarījums par darbu, kuru darām!''

Skolas vērtēšanas komisijas vārdā DVIJ M.Iecelniece


Par referātu norisi 

2018./19.m.g.

 

Referātu prezentācija 23.04.

plkst. 14.30 - 16.00 11. klases audzēkņiem

Referātu prezentācija 24.04.

plkst. 14.30 - 16.00 12. klases audzēkņiem

Referātu prezentācija 25.04.

plkst. 8.00 - 9.25  10. b klases audzēkņiem

Referātu prezentācija 26.04.

plkst. 9.35 - 11.00  10. a klases audzēkņiem


. Referāti vērtēšanas komisijai jāiesniedz līdzs š.g. 30.04.

. Rezultātu paziņošana š.g. 03.05.

vērtēšanas komisijas vārdā DVIJ M. Iecelniece

 

 


 

2018./19.m.g. 10.-12. klašu audzēkņi strādās pie

izvēlētās referāta tēmas kādā no mācību priekšmetiem ar mērķi:

 

    1. nodrošināt vienotu izpratni un pieeju referāta izstrādē,

    2. pilnveidot prezentācijas prasmes,

    3. sagatavojot audzēkņus veiksmīgai tālākai pētnieciskajai darbībai,

    4. pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem literatūras avotiem, terminoloģiju, elektroniski pieejamo literatūru un citiem informācijas avotiem.

     

Referāta izstrāde no oktobra – martam, aprīlī referātu nodošana, prezentācija, vērtēšana pēc noteiktu kritēriju kopas.

Iegūtais vērtējums izliekams e-klasē noteiktajā mācību priekšmetā.

 


Lai radoša, ieinteresēta pieeja referātu izstrādē!