MācībasMurjāņi

  

 
 
 
 

 

''Izglītības kvalitāte nav vērtējama pēc zināšanu apjoma,

bet pēc vajadzības, vēlmes izzināt un prasmes mācīties.''

                                                                                                                                        R. Livingstons

 


 

 

2018./19.m.g. 10.-12. klašu audzēkņi strādās pie

izvēlētās referāta tēmas kādā no mācību priekšmetiem ar mērķi:

 

    1. nodrošināt vienotu izpratni un pieeju referāta izstrādē,

    2. pilnveidot prezentācijas prasmes,

    3. sagatavojot audzēkņus veiksmīgai tālākai pētnieciskajai darbībai,

    4. pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem literatūras avotiem, terminoloģiju, elektroniski pieejamo literatūru un citiem informācijas avotiem.

     

Referāta izstrāde no oktobra – martam, aprīlī referātu nodošana, prezentācija, vērtēšana pēc noteiktu kritēriju kopas.

Iegūtais vērtējums izliekams e-klasē noteiktajā mācību priekšmetā.

 


Lai radoša, ieinteresēta pieeja referātu izstrādē!