MācībasMurjāņiKonsultāciju saraksts

 Murjāņu sporta ģimnāzijas individuālais darbs

IP mācību priekšmetos 2019./20.m.g.

MK noteikumi Nr. 445

,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 5. pielikums

Apstiprinu: MSĢ direktore I. Amantova

N.p.k.

Skolotājs

Mācību priekšmets

Izpildes laiks

Kab Nr.

1.

A. El Hadri

Angļu valoda

Trešdiena 18:30-21:00

15.

2.

D. Ulāne

Bioloģija

Trešdiena 18:30-19:50

30.Ķīmija

Pirmdiena 18:30-19:50

30.

3.

St. Vanags

Fizika

Pirmdiena 18:30-20:51

26.

4.

J. Bite

Ģeogrāfija

Otrdiena 18:30-19:26

16.Ekonomika

Otrdiena 19:26-19:50

16.

5.

J. Skotele

Krievu valoda

Trešdiena 8. klase

18:30-19:10

19:10-20:45

16.

6.

K. Žilinska

Latviešu valoda

Ceturtdiena 18:30-19:27

24.Literatūra

Ceturtdiena 19:27-20:11

24.

7.

M. Ozola

Latviešu valoda

Trešdiena
Literatūra

Latviešu valoda un literatūra

19:30-20:34

12.Vācu valoda

Trešdien 20:34-20:58

12.

8.

Z. Dapševiča

Mājturība (m)

Ceturtdiena 13:26-13:38

31.

9.

I. Makare

Mājturība (z)

Ceturtdiena 13:26-13:50

46.

10.

L. Ločmele

Matemātika

Otrdiena 20:00-21:35

14.

11.

S. Lūkina

Matemātika

Otrdiena 10.ab

14:30-15:30

Ceturtdiena 18:30-19:34

13.

12.

I. Vēvere

Mūzika

Ceturtdiena 13:26-13:42

23.

13.

V. Rotberga -Bleija

Latvijas un pasaules vēsture

Ceturtdiena 18:30-19:18

33.

14.

S. Čevers

Latvijas un pasaules vēsture

Trešdiena 19:15-19:47

33.

15.

St. Vērdiņa

Informātika

Otrdiena 7:25-7:56

Inf.kab.Sociālās zinības

Otrdienās 13:26-13:43

33.

16.

G. Ulme

Psiholoģija

Trešdiena 18:30-18:54

26.

17.

V.Vīksne

Vizuālā māksla

Trešdiena 7:30-7:59

13:26-13:50

23.

18.

K. Ciekurs

Sporta teorija

Ceturtdiena 18:30-18:56

15.Veselības mācība

Ceturtdiena 18:56-19:12

15.

DVIJ M. Iecelniece