Murjāņu sporta ģimnāzijas

pedagogi un IP mācību priekšmeti 2019./20.m.g.

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Klase

1.

Sandra Lūkina

matemātika

10.ab, 11., 12.

2.

Laila Ločmele

matemātika

8., 9.ab

3.

Māra Ozola

latviešu valoda

10.ab, 11. 12.

4.

Māra Ozola

literatūra

10.ab, 11., 12.

5.

Māra Ozola

vācu valoda

8. - 9.a, 11. - 12.

6.

Kristīne Žilinska

latviešu valoda

8.,9.ab

7

Kristīne Žilinska

literatūra

8.,9.ab

8.

Adelmajid El Hadri

angļu valoda (1.svešvaloda)

8., 9.ab, 10.ab, 11., 12.

9.

Jolanta Skotele

krievu valoda (2. svešvaloda)

8., 9.ab, 10.ab, 11., 12.

10.

Staņislavs Vanags

fizika

8., 9.ab, 10.ab, 11., 12.

11.

Dace Ulāne

ķīmija

8., 9.ab., 10.ab., 11., 12.

12.

Dace Ulāne

bioloģija

8., 9.ab., 10.ab., 11., 12.

13.

Jānis Bite

ekonomika

10.ab. 11., 12.

14.

Jānis Bite

ģeogrāfija

8.,9.ab., 10.ab., 11., 12.

15.

Sergejs Čevers

Latvijas vēstutre

8., 9.ab

16.

Sergejs Čevers

pasaules vēsture

8., 9.ab

17.

Velga Rotberga - Bleija

Latvijas un pasaules vēsture

10.ab, 11. 12.

18.

Gundega Ulme

psiholoģija

10.ab., 11., 12.

19.

Iveta Vēvere

mūzika

8., 9.ab

20.

Staņislava Vērdiņa

informātika

10.ab, 11., 12.

21.

Kalvis Ciekurs

veselības mācība

10.ab, 11., 12.

22.

Kalvis Ciekurs

sporta teorija

10.ab. 11., 12.

23.

Zane Dapševiča

mājturība un tehnoloģijas (m.)

8.,9.ab

24.

Inta Makare

mājturība un tehnoloģijas (z.)

8., 9ab

25.

Staņislava Vērdiņa

sociālās zinības

8., 9.ab

26.

Vita Vīksne

vizuālā māksla

8.,9.ab, 10.ab., 11.

 DVIJ M. Iecelniece