MācībasMurjāņiNovitātes mācību procesā

 

Mācību stundās esam ceļā

uz kompetencēm balstītu mācību saturu 

 

   • No faktoloģisko zināšanu iegaumēšanas uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos;

   • No gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz sarunu, situāciju analīzi, produktīviem uzdevumiem, radot jaunas zināšanas;

   • No frontāla mācību procesa uz iesaistīšanos un sadarbību;

   • Uz jēgpilnu atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu, refleksiju, mācīšanās apzināšanos.

 

 

 

 Par novitātēm mācību stundās bioloģijā 10.ab un 12. klasēs,
bioloģijas skolotāja Dace Ulāne