MācībasJūrmalaOlimpiāžu grafiks

Šonedēļ startējam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmets

 

 

 

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms

novados/pilsētās/

novadu apvienībās

3.posms valsts olimpiāde

 

Angļu valoda

 

10.-12.

 

01.12.17

 

09.02. - I kārta

22.03. - II kārta

 

Bioloģija

 

 

9.-12.

 

30.11.17

 

24.-26.01.18

 

Ekonomika

 

 

10.-12.

 

31.01.17

 

07.03.18

 

Fizika

 

 

9.-12.

 

19.01.17

 

05.-06.04.18

 

Ģeogrāfija

 

 

10.-12.

 

21.02.17

 

12.-13.04.18

 

Krievu valoda

(svešvaloda)

 

10.-12.

 

08.02.17

 

10.03.18

 

Ķīmija

 

 

9.-12.

 

06.02.17

 

27.-29.03.18

 

Latviešu valoda un literatūra

 

8.-9.

 

15.01.18

 

19.03.18

 

Latviešu valoda un literatūra

 

11.-12.

 

29.01.18

 

09.03.18

 

Matemātika

 

9.-12.

 

02.02.18

 

08.-09.03.18

 

Mājturības un tehnoloģijas un mājsaimniecības olimpiādes

 

8.-12.

 

01.02.18

 

04.04.18

 

Vācu valoda

 

10.-12.

 

22.11.17

 

27.01.18 – I kārta

23.02.18 – II kārta

 

Vēsture

 

 

09.09.17

 

12.01.18

 

26.03.18

 

Vēsture

 

12.09.17

 

12.01.18

 

20.02.18