Šonedēļ startējam:

 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu pedagogi  2017./2018. mācību gadā

 
Latviešu valoda, literatūra - Māra Ozola, Kristīne Žilinska, Astrīda Podziņa
Matemātika - Sandra Lūkina, Dzidra Kiela
Angļu valoda - Gita Satovska, Inga Cielēna
Vācu valoda - Daiga Cauce
Krievu valoda - Valentīna Voiciša
Latvijas vēsture - Jeļena Matvejenko
Latvijas un pasaules vēsture - Jeļena Matvejenko, Eva Liepiņa
Ģeogrāfija - Jānis Bite
Bioloģija - Vija Brikmane
Sociālās zinības - Vija Brikmane, Eva Liepiņa
Veselības mācība - Vija Brikmane
Psiholoģija - Sanita Strode
Ekonomika - Jānis Bite
Ķīmija - Anita Ābelīte
Fizika - Staņislavs Vanags
Informātika - Staņislava Vērdiņa
Mājturība un tehnoloģijas - Inta Makare, Dagnija Ozoliņa
Vizuālā māksla - Inga Ģipsle
Mūzika - Iveta Vēvere