GalerijaRiteņbraucēju starts XXXVI Międzynarodowy Memoriałim Stanisława Kirpszy - 10.09.2017.

Šonedēļ startējam:

  •  Jauno audzēkņu uzņemšanas konkursa norises datumi:
    • 15.jūnijs 2018.gads plkst. 9:00 - 1.uzņemšanas konkurss
    • 07.jūlijs  2018.gads plkst. 9:00 - 2. uzņemšanas konkurss
    • 12.jūlijs 2018.gads plkst. 10:00 - uzņemšanas - atestācijas komisijas sēde