Murjāņu sporta ģimnāzijas tradīcijas 

  

Zinību diena

Skolotāju diena

Latvijas Valsts dzimšanas diena

Ziemassvētki

Sporta laureāts

Zvans uz pēdējo mācību stundu

Pēdējā mācību gada skolas diena

Izlaidumi

Katras klases organizētais pasākums skolas mērogā