Uzņemšana MSĢ

 

Uzņemšanas noteikumi: 

  

Audzēkņus uzņem šādās sporta veidu nodaļās  - vieglatlētika, riteņbraukšana, volejbols zēni un meitenes, kamaniņu sports, rokasbumba - zēni.

Ģimnāzijā konkursa kārtībā saskaņā ar sporta veidu federāciju izstrādātiem, ģimnāzijas direktora apstiprinātiem normatīviem tiek uzņemti:
  • 8.-10.klasēs audzēkņi ar iepriekšēju sportisko sagatavotību sporta izglītības iestādēs, sporta klubos un reģionālajos olimpiskajos centros.
  • 11.-12.klasēs valsts izlašu komandu kandidātus un dalībniekus.

Bez iepriekšējas sportiskās sagatavotības var uzņemt audzēkņus pēc attiecīgās  sporta veida federācijas ieteikuma.

 

Kandidātu mācību sasniegumu izvērtēšana:

  • tiek vērtēti gada mācību sasniegumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos;
  • konkursa dienā 10.klašu audzēkņi - kandidāti kārto iestājeksāmenu matemātikā
  • rakstiska psiholoģiskā pārbaude

 

Uz konkursu iesniedzamie dokumenti:

  • vecāku iesniegums par uzņemšanu MSĢ (aizpildāms uz vietas)
  • izglītības dokuments - liecība, apliecība (kopija),
  • dzimšanas apliecība, pase (kopija),
  • medicīna - medicīniskā izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts, par veselības stāvokli un atļauju trenēties MSĢ, EHO kardiogramma (obligāti), 26.U - forma (no skolas), 63.formas kopija, potēšanas pase, asins un urīna analīzes vai to kopijas, zobārsta izziņa par salabotiem zobiem.
  • raksturojums no skolas (ja skola izsniedz)

 

Uz uzņemšanas konkursu līdzi ņemani sporta apavi, sporta apģērbs, jo konkursa gaitā kārtojami uzņemšanas kontrolnormatīvi. Ar katras nodaļas kontrolnormatīviem variet iepazīties skolas mājas lapā www.msg.edu.lv sadaļā uzņemšana MSĢ.

Tie pretendenti, kuri sekmīgi nokārtojuši uzņemšanas kontrolnormatīvus, iziet padziļināto medicīnisko pārbaudi (EKG, sporta ārts).

Murjāņu sporta ģimnāzijas uzņemšanas atestēšanas komisijas paziņojumu par uzņemšanu ģimnāzijā saņemsiet līdz 2020.gada 1.augustam, provizoriska informācijas saņemšana pēc uzņemšamas konkursa no attiecīgā sporta veida treneriem.

Jūrmalas filiāles sporta veidos - airēšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, par uzņemšanu interesēties zvanot filiāles vadītājam Aigaram Agleniekam pa telefonu: 29461790.